Kancelaria Radcy Prawnego - Żywiec


Żywiec, ul. 3 Maja 2B

Telefon kontaktowy
600 011 289

Prawo cywilne i rodzinne

Prawo cywilne i rodzinne to zasadnicze gałęzie prawa, którymi się zajmuję.

Do świadczonych przeze mnie usług z zakresu prawa cywilnego należą m.in., sprawy o :

 • ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe,
 • ochronę własności i posiadania,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • odwołanie darowizny,
 • umowy cywilnoprawne (umowa przedwstępna, umowa o dzieło i zlecenia, sprzedaży, najmu, o roboty budowlane, pożyczki, dożywocia, darowizny i inne),
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • służebność drogi koniecznej,
 • służebność przesyłu w tym wynagrodzenie za korzystanie z urządzeń przesyłowych i odszkodowanie,
 • współwłasność
 • zniesienie współwłasności,
 • odszkodowanie za poniesione szkody i zadośćuczynienie,
 • roszczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • przedawnienie roszczeń