Kancelaria Radcy Prawnego - Żywiec


Żywiec, ul. 3 Maja 2B

Telefon kontaktowy
600 011 289

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W dziedzinie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych do najczęstszych spraw należą:

  • sprawy dotyczące nieuzasadnionego bądź niezgodnego z przepisami prawa, rozwiązania stosunku pracy,
  • niewypłaconego wynagrodzenia,
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbingiem,
  • odwołania od decyzji ZUS w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniu, społecznemu, rent i emerytur,
  • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłków chorobowych itp.